ชื่อ คุณนรินทร์ แสงรุ่ง
ตำแหน่ง Project Manager
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะของว่าง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีการใช้งาน Linux มาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มาก อ. เข้าช่วยตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะอยู่ใกล้