ชื่อ คุณศิริรัตน์ เฟื่องฟูลอย
ตำแหน่ง Engineer
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เยอะมาก ทำให้รู้ว่าเรามีมันน้อยมากจริงๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนมาก ดูแลทุกเรื่องที่มีปัญหา ติดนิดหน่อยก็มาดูให้ตอบให้ตลอด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะบางเรื่องที่ต้องใช้ในการทำงาน อาจารย์สอนทำให้ใช้งานเป็นเเยะมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ดูแลเอาใจใส่ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกเพราะอยู่แถวบ้าน   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขนมอร่อยมาก