ชื่อ คุณสุวคนธ์ ศรีนิลทา
ตำแหน่ง Information Security Engineer
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน ไม่รู้จะใช้อะไรเปรียบดี เพราะไม่ทราบว่าเก่งหรือไม่เก่งอย่างไร แต่ความรู้อาจารย์แน่นมาก เก่งมาก
รู้เยอะดีค่ะ สมมุติในหนังสือมีแค่ 5 แต่อาจารย์มีเป็น 10 เลย อาจารย์ข่วยหนูได้เยอะ ช่วยรื้อฟื้นความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ ปี 1
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียไม่เคร่งเครียดมาก เวลาสอนอาจารย์จะมีมุกสอนแทรกเข้าไปในการสอน
ทำให้บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ ทำให้ผู้อบรมตั้งใจเรียนมากขึ้น (ไม่หลับนั่นเอง)
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะทางบริษัทขณะนี้ต้องใช้ความรู้ด้าน Linux เพราะต้องไป config อุปกรณ์ในลูกค้า
หรือแม้กระทั่งเวลาเกิดปัญหา ต้องใช้คำสั่งพื้นฐานดูได้ว่า ปัญหาเกิดจากที่ใด ping, netstat etc.
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ใส่ใจกับนักเรียนทุกคน เวลามีปัญหา error ที่จุดไหนอาจารย์ช่วยบอกได้หมดเลย ช่วยแก้ไขตรงจุด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี เพราะบ้านหนูอยู่ไม่ไกลจากสถานที่อบรม   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
นู๋ขอโทษค่ะอาจารย์ ทำข้อสอบแล้วรวนๆ เป็นที่ตัวหนูเองไม่ทบทวน TT