ชื่อ คุณธนะสิทธิ์ กีรติบุญญะศักย์
ตำแหน่ง IT Specialist
AAS Auto Service Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Auto Mobile   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ลึกมากครับ เรียกว่าเป็นเทพลีนุกซ์ก็ว่าได้ สามารถบอกที่มาที่ไปได้อย่างละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง เรียนสนุกดี อาจารย์สอนไม่เครียด หยอดมุขตลอด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดได้เกี่ยวกับ Samba, permission   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ อาจารย์อธิบายละเอียดและพยายามทำตัวอย่างให้ผู้เรียนเห็นภาพ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย ต้องออกแต่เช้าก็จะมาทัน