ชื่อ คุณธนวัฒน์ ลีระวัฒนกุล
ตำแหน่ง Incident Responder
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ความรู้แน่นมาก ไม่ต้องเปิดหนังสือสอนเลย ทำให้เราเรียนแล้วสนุกไปกับอาจารย์โดยที่แทบไม่ต้องเปิดหนังสือเลย
เวลาติดปัญหาตรงไหน อาจารย์ก็จะแก้ได้ตลอด และคอยสอดแทรกความรู้ที่ไม่มีในหนังสือเข้ามา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์สอนสนุกมาก เพื่อนๆ ทุกคนที่เรียนเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับงานด้าน Security ที่ทำอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ช่องโหว่ต่างๆ
การทำงานของ Protocal ต่างๆ ใน network ทำให้รู้ว่า protocal ต่างๆ ทำงานอย่างไร และอาจจะมีช่องโหว่อะไรบ้าง การทำงานของ
iptables และ rsyslog
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก โดยในขณะที่สอนก็จะไม่รีบสอนจนเกินไป พยายามรอให้ทันทุกคน หากเกิดปัญหาอะรอาจารย์ก็ขะช่วยแก้ไขและให้คำแนะนำที่ดี
อีกทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ทำให้คนที่นั่งหลังไม่หลุด และไปด้วยกันทั้งห้อง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ที่อบรมค่อนข้างไกลพอสมควร แต่ก็เดินทางสะดวก อาจจะงงๆ บ้างในวันแรก