ชื่อ คุณสิทธิกร แสงรัตนพิทักษ์
ตำแหน่ง Senior Information Security engineer
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี เพราะเรียนด้วยจำนวนคนที่ไม่เยอะเกินไป และรอให้ทุกคนทำเสร็จก่อนถึงไปในหัวข้อต่อไป
แสดงถึงความเอาใจใส่ว่าให้ทุกคนทำให้ได้และพร้อมให้คำปรึกษา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้รู้จักและใช้งาน Linux เป็นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมถึงรู้จักคำสั่งที่มีประโยชน์อีกมากมาย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหาระหว่างเรียนได้ รวมถึงรู้สาเหตุได้ทันที
เมื่อเห็นปัญหาและสามารถให้คำปรึกษาผู้อบรมให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อยู่ไกลมากครับ แต่ผมเดินทางด้วยทางด่วนกาญนาพิเศษ โชคดีที่เส้นนี้รถไม่ค่อยติด