ชื่อ คุณชลิตา เปลี่ยนศิลปไชย
ตำแหน่ง IT Support
บจก. ไชโยโฮสติ้ง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้รอบด้านดีค่ะ รู้ในวงการ Linux และ IT ละเอียดและยังมีความรู้เรื่องอื่นๆ มาแทรกอีกด้วย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเองดีค่ะ อาจจะมีเร็วไปบ้างบางช่วง แต่ก็บอกอาจารย์ได้ และเมื่อมีปัญหาก็สามารถสอบถาม
มีอาจารย์และเพื่อนๆ ในคลาสช่วยกันแก้ปัญหาดีค่ะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลักสูตรนี้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ค่ะ ซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
แต่ก็เป็นพื้นฐานและแนวทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในขณะที่เรียนจะมีปัญหาเรื่องชอบพิมพ์ผิด ทำให้บางทีไม่สามารถไปต่อได้ อาจารย์ก็จะมาคอยช่วยดูให้ค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก แต่มาครั้งแรกจะสังเกตไม่เห็นเพราะป้ายเล็กไปหน่อย