ชื่อ คุณดนัย พิสุทธิสิน
ตำแหน่ง IT Support
บจก. ไชโย โฮสติ้ง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.รู้เยอะมาก และถ่ายทอดได้ละเอียด เข้าใจง่ายครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.เอาใจใส่ดีคับ ซี่งถ่ายทอดความรู้ออกมาได้เข้าใจง่าย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะใช้งานในการทำงานได้ระดับหนึ่ง ซึ่งได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่มาเรียน ในระดับหนึ่ง แต่ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการตามผู้เรียนทุกคน ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาได้ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ จากบางกะปิมาสถาบัน เดินทางง่ายครับ