ชื่อ คุณพงศธร จินดาวงศ์
ตำแหน่ง System Engineer
บจก. ออบิทซอฟต์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะมาก อาจารย์สอนเยอะมาก ได้ความรู้เยอะครับ จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ต้องปรับตัวมาก วันแรกๆ ปรับตัวไม่ได้ เพราะที่ต่างจากที่เคยไปอบรมจริงๆ แตกต่างมาก ไม่เคยอบรมที่ไหน (อาจารย์สอนดีนะครับ)   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการแก้ปัญหา แต่คิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่อาจารย์สอนไปประยุกต์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่แรกๆ ตกใจครับ อาจารย์ดุต้องอาศัยเวลาปรับตัวครับ แล้วจะรู้ว่าใจดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอดีอยู่แถวนี้ การเดินทางสะดวกดีครับ