ชื่อ คุณอุทิตย์ แก้วแสนชัย
ตำแหน่ง CAD-Operator
วิทยาลัยราชพฤกษ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Design and Consult of Steel Structure   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ ถามเรื่องอะไรตอบได้ รู้หมด เยี่ยมจริงๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เป็นกันเอง แต่ว่าบางครั้งก็เครียดบ้าง มันไม่ทัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ติดถนนใหญ่