ชื่อ คุณเณัฎฐ์ภัทร บุปผาเจริญ
ตำแหน่ง จนท. สารสนเทศ
กรมแพทย์ทหารเรือ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้มาก รู้จริง รู้ลึก บอกได้คำเดียวว่าไม่ผิดหวัง แน่นอนที่ได้มาเรียนที่นี่ประทับใจมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองครับ ไม่เครียด ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะมาก แต่อาจารย์สอนแล้วสนุกดี ทำให้เนื้อหาที่ว่ายากกลับง่าย แต่ต้องให้ทันด้วยนะครับ
เพราะรายละเอียดยอะมาก ถ้าจะให้ดีต้องอ่านหนังสือและทดลองก่อนมาเรียนให้มากๆ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์แน่นอน เพราะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อจาก จนท.ที่ย้ายออกไป
แต่คงต้องทำแบบฝึกหัด (Lab) ของอาจารย์อีกหลายๆ ครั้ง เพื่อความชำนาญและเข้าใจมากขึ้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นติดอยู่ แก้ไขปัญหาให้กับทุกๆ คนเป็นอย่างดีและรวดเร็วมากๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล การจราจรติดขัด แต่ไม่เป็นปัญหาครับ