ชื่อ คุณฑิวัฒน์ คงธนฉัตร
บจก.บุญรอดบริวเวอรี่
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
น้ำดื่มภายใต้ขื่อ "สิงห์"   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีมาก ทั้งใน version เก่า, ปัจจุบัน หรือที่กำลังจะออกใหม่ มีทริคที่ดีในการจำ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนเป็นกันเอง ติดขัดตรงไหนสามารถถามอาจารย์ได้ อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่ไม่มีพื้นฐานได้เป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เพราะที่บริษัทมีการใช้ Linux Server อยู่ การเรียนทำให้เราเข้าใจ โครงสร้างของ Linux สามารถอ่าน config ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อมีปัญหาอาจารย์สามารถบอกวิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางค่อนข้างไกล แต่มีรถตู้เยอะ แต่ถ้าตั้งใจมาเรียนการเดินทางก็ไม่ใช่อุปสรรค