ชื่อคุณโอฬาร อริยะชัยพาณิชย์
โรงพยาบาลสุรินทร์ เวชการ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากๆ อาจารย์ตอบได้ทุกข้อ ทุกปัญหาที่ถาม
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีมากๆๆๆ เนื่องจากเรียนกันจำนวนไม่มาก อาจารย์มีเวลาและเอาใจใส่ทั่วถึงทุกคน
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่ต้องใช้เวลาทบทวนสักระยะ แต่คงจะไม่ได้หมด 100% แต่จะพยายามครับ
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา ขณะเรียน/หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ในขณะเรียนดีมากๆ ครับ ส่วนภายหลังจบก็คิดว่าาต้องดีเช่นกัน
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
พอสมควรครับ