ชื่อ คุณสรวิชญ์ ลักษณ์สมบูรณ์
บจก.สเปเชี่ยลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้เยอะมาก และมีความเชี่ยวชาญสอบถามอะไรสามารถตอบได้หมด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศโดยรวมผู้เรียนตั้งใจมาก ถ้าพลาดไปนิดนึงอาจไม่รู้เรื่อง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จบแล้วน่าจะทำได้ ถ้ามีการใช้งานต่อเนื่อง และได้ปฏิบัติงานจริง   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนสนใจผู้เรียนตลอดเวลา และพูดเล่นทำให้ไม่เครียดในการเรียนมากนัก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก สำหรับผู้นำรถยนต์มา แต่สถานที่จอดรถน้อยครับ