ชื่อ คุณวิโรจน์ ปลูกไม้ดี
บจก.อีซูซุ อันดามันเซลส์
ตำแหน่ง IT Hardware อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. เป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้ง ไม่ว่าจะออกเวอร์ชั่นไหนมา อ.ก็สามารถที่จะตอบได้ทุกปัญหา   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมากครับ จำนวนนักเรียนไม่มาก อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง การถ่ายทอดความรู้ อาจารย์ตอบให้ทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากในการเรียนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่ทำงาน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดมาให้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครับ เพราะในชั้นเรียนได้ปฏิบัติจริง เจอปัญหาก็ทราบวิธีแก้ไขวิธีสังเกตุปัญหา   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
อาจารย์ตอบให้ทุกปัญหาครับ เจอปัญหาไม่มีข้าม แก้จนใช้ได้ แก้ไม่นาน เพราะอาจารย์รู้โครงสร้างรู้ทุกจุด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกดีครับ ใกล้ที่อบรมก็มีที่พัก อาหารการกินก็สะดวก   6. ช้อเสนอแนะอื่นๆ
กลุ่มต่อไปที่จะมาเรียนให้เตรียมตัวก่อน จากหนังสือที่อาจารย์ส่งไปให้ จะทำให้เข้าใจและสนุกในการเรียน