ชื่อ คุณไกรฤกษ์ พัวไพบูลย์
T.C.C Technology Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้าน Linux มาก สามารถให้คำตอบในทุกคำถามที่ถามได้อย่างถูกต้อง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองสนุกไม่เครียด ผิดกับที่คิดไว้ว่าการเรียน Linux เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
แต่เมื่อเรียนจริงๆ แล้วสนุกครับ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลักสูตรที่เรียนนั้นก็มีทั้งตรงและไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการทำงานปัจจุบัน
แต่ทุกเรื่องที่อาจารย์สอนนั้นก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญๆ ที่จะใช้ในการฝึกฝนให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในขณะที่เรียนและเกิดปัญหาอ.สามารถช่วยแก้ไขและตอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
ทำให้การเรียนไม่สะดุดดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกมีรถหลายสายผ่าน (รถสาธารณะ)   6. ช้อเสนอแนะอื่นๆ
สำหรับทุกท่านที่จะมาเรียนในกลุ่มถัดไป ควรจะต้องอ่าน
ทำความเข้าใจในตัวเอกสารที่ส่งให้ก่อนที่จะมาเรียนเพื่อความเข้าใจในการเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้น * สำคัญมาก * :)