ชื่อ คุณศุภชัย ดำทั่ว
Processing Center Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ต้องยอมรับครับว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ด้าน Linux มากอยู่แล้ว และอาจารย์ยังมีอารอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับ Linux อยู่เป็นประจำจึงทำให้สามารถรู้ถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Linux อย่างทันเป็นปัจจุบัน
จึงสามรถนำมาสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นปัจจุบันเช่นกัน และยังมีประสบการณ์การสอนในด้าน Linux มาเป็นเวลานาน
มีใบ Certificate ในด้าน Linux มาอย่างต่อเนื่องในการการันตี ความรู้ของตัวผู้สอนเป็นอย่างดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนต้องยอมรับว่าเป็นกันเองมากเลยทีเดียว อาจจะเป็นเพราะคนที่เรียนไม่เยอะก็อาจจะเป็นไปได้
จึงทำให้มีการดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างทั่วถึง และเป็นกันเอง ผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวที่จะสามารถทำให้นักเรียน
เข้าใจในตัวเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ในด้านการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์นั้นดีอยู่แล้วครับ ทำให้มองภาพของตัว Linux ได้ง่ายขึ้น
ในด้านการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์นั้นดีอยู่แล้วครับ ทำให้มองภาพของตัว Linux ได้ง่ายขึ้นไม่ยากเหมือนอย่างที่เคยได้อ่านมา
หรือสัมผัสหรือได้ยินมาจากคนอื่นพูดกันและยังมีการยกตัวอย่างให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อันนี้ก็ดีอยู่แล้วครับจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
และเรื่องการแทรกประสบการณ์ในระหว่างการเรียนอันนี้ก็ว่าดีครับ จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและไม่ทำให้เครียดเกินไป ถ้าเครียดมากก็ไม่จำ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อ่จบหลักสูตรแล้วจะได้อย่งที่ตั้งเป้าไว้หรือตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คงต้องตอบว่ายังไม่ถึงขั้นปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ไปทั้งหมดทีเดียว ภายหลังเรียนจบ แต่ที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าเรามีพื้นฐานมากขึ้น คิดเป็นระบบมากขึ้น สามารถมองภาพของกระบวนการทำงานของ Linux มากขึ้น
หรือมีแนวทางที่จะไปสานต่อให้วัตถุประสงค์นั้นสำเร็จได้อย่างไร เพราะจะต้องกลับไปปรับจูนเนื้อหาที่เรียนมา
ให้สามารถไปปรับใช้กับ ระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วขององค์กรให้ได้มากที่สุด
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในขณะเรียนอาจารย์มีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตอนนั้นได้และสามารถที่จะบอกได้ว่าความผิดพลาดนั้นน่าจะเกิดจากอะไร
ตรงไหน อันนี้ดีครับ เพราะคนที่ไม่เคยเล่น Linux มาก่อน ไม่รู้หรอกครับว่าอะไรยังไง ตรงไหนบ้าง ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนให้ได้เป็นอย่างดี
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ข้อนี้ต้องยอมรับเลยว่าสำหรับตัวผมเอง ถ้าถามว่าเดินทางมาเรียนยากไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ยากครับ แต่ค่อนข้างต้องเดินทางหลายต่อ
เพราะค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรจึงทำให้มีอาการหลังจากนั่งรถอยู่บ้าง รถติดบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมาย ต่อความตั้งใจที่อยากจะมาเรียน
และผลที่ได้รับคืนมายิ่งคุ้มซะกว่าคุ้มอีกครับ