ชื่อ คุณปราการ อัศวชีวันธรกุล
Amadeus Asia Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอดมากครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมาก สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลา และอาจารย์ก็สามารถตอบได้อย่างชุดเจนและกระจ่าง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนครับ เพราะสิ่งที่อาจารย์สอนมามันเยอะมากกว่า Linux มีทั้ง Network, OS และอื่นๆ ที่นำไปประยุกต์ได้มากมาย   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถตอบทุกคถามที่ถามได้อย่างชัดเจน บางคำถามที่ผมเจอมาจากประสบการณ์ทำงานและยังหาคำตอบไม่ได้
ได้ลองถามอาจารย์ดู อาจารย์ก็ให้ความกระจ่างได้อีก สุดยอดมากครับ :)
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ พอดีบ้านผมอยู่ไกลมากแต่มาทางด่วน