ชื่อ คุณพชร ศรีสุระ
Acommerce Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เวลาผมถามในการแก้ไขปัญหา อาจารย์มี Solution ให้เสมอครับ จะบอกได้ว่ามีความรู้ ความสามารถเลยทีเดียว   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองมากครับ อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาทั่วไปให้ด้วย ฮาครับ !   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ใช้แน่นอนครับ และผมก็นำไปปฏิบัติที่ทำงานเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือแนะนำวิธีการได้ดีครับ ชอบและนุกกับการแก้ไขปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องด้วยนำรถยนต์มาเองเลยสะดวกต่อการเดินทาง