ชื่อ คุณภัควิณ วัชรขจรวงศ์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง Air Traffic Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ความรู้เยอะมากๆ ครับ จะแนะนำเพื่อนร่วมงานมาเรียนต่อไปครับ
ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรายากาศค่อนข้างเป็นกันเองครับ ไม่เครียดจนเกินไปนัก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม เพราะเหตุใด
ได้ เพราะหลักสูตรที่เรียนนั้นครอบคบุม scope ที่ทำงานอยู่   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแนะนำปัญหาได้อย่างดีครับ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกมากครับ ใกล้บ้าน