ชื่อ คุณอิสระ อินทร์แสง
NBD Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้แน่นดีมากครับ แต่ข้อมูลที่อาจารย์ให้เยอะ ผมรับไม่ไหว   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ช้าในส่วนที่เราไม่เข้าใจ-บ่อยๆ
บรรยากาศ ดี ห้องสะอาดช่วยเตือนเมื่อทำผิด พูดอ้อมๆ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม เพราะเหตุใด
ได้ เพราะผมกำลังจะลองเอา Linux มาใช้งานแทน windows ในส่วนที่ Linux ทำได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อผมถามอาจารย์จะมาตอบให้ตลอดครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ อยู่ชานเมือง ใกล้ motorway   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้มาเรียนต้องเตรียมตัวให้มาก เพราะความรู้มากมาย เกินกว่าจะรับไว้ได้
หากคุณไม่สัมผัสมาก่อน ต้องเตรียมตัวสัก 2 เดือน