ชื่อ คุณทักษิณ สมสนุก
บจก. ต. ธีรกิจ ออโตเมชั่น
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผมไม่รู้ว่าความรู้ของอาจารย์มีมากแค่ไหน แต่เวลาที่มีคำถามหรือปัญหา
อาจารย์ก็สามารถตอบได้ แก้ไขปัญหาและสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ทุกเรื่อง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนสบายไม่เครียด ก่อนผมมาอบรมค่อนข้างเป็นกังวลและกดดัน
แต่พอมาอบรมแล้วรู้สึกสบายใจไม่เครียด อาจารย์เอาใจใส่มากจะถามตลอดว่า
มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมใครติดอะไรตรงไหนบ้าง จะคอยแนะนำให้เสมอ
และเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะอาจารย์ก็จะอธิบายได้อย่างละเอียดและเข้าใจ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก็มีแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสนับสนุนหรือช่วยแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างทั่วถึง ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างกับทุกคน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากที่พักผมอยู่ไกลจากที่อบรม ผมจึงมาเช่าห้องพักอยู่ หอพักใกล้และสะดวกดี