ชื่อ คุณสุรัตน์ อุดม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สุดยอดมากคับ สอนจากประสบการณ์จริง แทบไม่ดูหนังสือเลย   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีครับ ทำให้การเรียนสนุกไม่ง่วงด้วย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลักสูตรนี้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงครับ เพาะที่ office มีใช้ Linux หลาย Server
คิดว่าคงเป็นประโยชน์มากเลย
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ตอบและช่วยแก้ไขปัญหาที่พบขณะเรียนได้ทุกครั้ง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ผมอยู่อ่อนนุชครับ การเดินทางค่อนข้างไกลและหลายไฟแดงด้วย แต่มามอไซด์ก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับ