ชื่อ คุณเสมา ตะรุสะ
รพ.ราชวิถี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ความรู้แน่นมากครับ ได้ความรู้และเทคนิคดีๆ เพิ่มขึ้นเยอะมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศสนุกสนาน อาจารย์มีมุขตลอดไม่เบื่อ เรียนสบาย สอดแทรกสาระอื่นๆ
ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากรู้ทั้งที่มาที่ไปของ Linux และเข้าใจหลักการทำงานของ
Linux มากขึ้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ติดขัดตรงไหนอาจารย์มาดูช่วยสอดและอธิบายได้ดีและเข้าใจ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก หาง่าย แต่ช่วงเช้ารถติดไปหน่อยแถวนี้