ชื่อ คุณเสกสรรค์ เทพพิทักษ์
Xeersoft (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้มากครับ ประสบการณ์เยอะ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกสนาน เป็นกันเอง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ แต่ต้องคอยทบทวนบ่อยๆ
คิดว่าคงเป็นประโยชน์มากเลย
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ อาจารย์คอยช่วยมาตลอด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากนิดตึง รถติด