ชื่อ คุณศิริพงษ์ แซ่หยก
ตำแหน่ง System Admin
PTT ICT Solution Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อธิบายไปก็จะเหมือนคุยโม้ให้อาจารย์ผู้สอน ขอให้มาสัมผัสความรู้
จากตัวอาจารย์เองดีกว่าครับ เพราะ Certificate ที่อาจารย์มีก็พอการันตีความรู้ได้ระดับหนึ่ง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเอาใจใส่ต่อผู้เข้าอบรมทุกท่าน ดูและคอยตอบปัญหาที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจ
จนได้ความเข้าใจที่เด่นชัด อธิบายด้วยภาพ คำอธิบายต่างๆ ตัวอย่างประกอบ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้แบบมีความเข้าใจมากกว่าก่อนจะมาเรียนแน่อนครับ สามารถเข้าใจว่า
log อะไรอยู่ที่ไหน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ควรจะตรวจงานรายวันที่ไหน อย่างไร
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การทำ Lab อาจารย์จะรอให้ทุกท่านเสร็จหมด ก่อนที่จะขึ้นหัวข้อถัดไป
หลังจากแก้ปัญหาจะมีการอธิบายว่าที่เกิดปัญหาขึ้นเพราะอะไร
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมสะดวกดีครับ พักห่างจากศูนย์เทรนประมาณ 1 KM.
เดินมาแค่10 นาที (ห้องเช่ารายวัน)