ชื่อ คุณอิสระ กวินสุพร
Lunarpages Co.,Ltd.
ตำแหน่ง JSA
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอดเยี่ยม   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี ดูแลเอาใจใส่ดี ขำๆ บ้างคลายเครียด   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ แต่ต้องทวนอีกสัก 1-2 เดือน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร Superb! ทั่วถึงดี เนื่องจากผู้เรียนน้อย   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ซื้อมอไซด์มาใหม่ จึงไม่มีปัญหาขอรับ