ชื่อ คุณนิติภัทร์ สุวรรณบริบาล
ตำแหน่ง System Engineer
RIS Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ที่แน่นและมีการไปเชื่อมโยงระบบอื่นที่ไม่ใช่ Linux ด้วย   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีครับ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก็แล้วแต่ว่างานที่ได้รับมอบหมายว่าเป็นเกี่ยวกับที่เรียนหรือไม่
แต่ถ้าเกี่ยวกับ Linux ก็ทำให้ทำงานได้คล่องขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้าไม่มีรถก็ลำบากนิดนึงครับ (บ้านอยู่ไกลจากที่นี่ครับ)