ชื่อ คุณสมพงษ์ พลาชีวะ
ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบ ดูแลระบบเรดาร์
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ผู้อบรมได้ดีมาก ใครติดปัญหาช่วยแก้ไขจนเสร็จ
เพื่อจะได้เรียนรู้ไม่พร้อมกันทุกคน
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ในงานที่ดูแลระบบอยู่ ซึ่งมีใช้งานทั้ง Unix และ Linux
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ใส่ใจดีมากกับผู้อบรม เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและไปพร้อมกันได้
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกโดยมาพักอยู่ที่ นวมินทร์ 92