ชื่อ คุณวสันต์ กาญจนเทียนทิพย์
ตำแหน่ง System Engineer
RIS Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้เยอะมาก หลักสูตรเวลาน้อยไป รู้สึกว่าระยะเวลาไม่พอในการเรียน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอด เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างได้เยอะเข้าใจง่ายดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าไปใช้งานได้จริงครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก แต่ไกลไปหน่อย