ชื่อ คุณจิรศักดิ์ พรอัครพันธุ์
ตำแหน่ง System Administrator
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้แน่นมากครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ใช้คำพูดง่ายๆ ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ เพราะความรู้เกี่ยวกับ Linux มากขึ้นเยอะ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดูแลดีมากครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ