ชื่อ คุณชัยกร ลิ้มธนะวิวัฒน์
ตำแหน่ง Senior Data Center
Gosoft Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยม แม่นในเนื้อหา เตรียมการสอนมาดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ค่อนข้างดี ควรมีผู้ช่วย Lab อีกซักคนในกรณีที่บางคนตามไม่ทัน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ค่อนข้างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย