ชื่อ คุณราตรี ตาคำปัญญา
ตำแหน่ง Research Scientist
AFRIMS
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอนมากคะ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และมี break ให้เป็นช่วงๆ ช่วยได้มากเลยคะ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงได้ไม่เท่าที่เรียนมา แต่สามารถนำความรู้นี้ไปปรับและเอาไปใช้ในงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้คะ เช่น โปรแกรมที่ต้องใช้ Linux Command line เช่น R program
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากคะ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดมาก ตรงถนนแจ้งวัฒนะ พอดีบ้านอยู่แถวบางใหญ่ต้องใช้เส้นทางนี้ตลอดค่ะ