ชื่อ คุณชลนาถ แสงรัตน์
ตำแหน่ง System Engineer
NTT Communication Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ละเอียดใน Command Line ดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกดี ผ่อนคลาย ไม่น่าเบื่อ แต่ง่วงบางช่วงเวลา (ปกติ)   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะจากการมาเรียนทำให้ปรับพื้นฐานความรู้/ทักษะได้แน่นขึ้น
มีประโยชน์อย่างมาก ในการดูแลพัฒนาระบบ หรือ trouble shooting
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีความร่วมมือกันในห้องเรียนดี ขอบคุณอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้าไม่มีรถส่วนตัว คิดว่าเดินทางลำบากนิดนึง