ชื่อ คุณวรวุฒิ ฤกษ์บางพลัด
ตำแหน่ง SE-System
NTT Communication (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมากตามประสบการณ์และอายุของอาจารย์   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก แนะนำและสอนการใช้งานรวมถึงสร้างความเข้าใจได้ง่าย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บ้าง เพราะรู้ขั้นตอนการทำงานหลักๆ และคำสั่งในการใช้งาน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ใส่ใจดูแลและคอยถามว่าไหวไม้ ช่วยแนะนำและสอนวิธีการแก้ไขได้ดีมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใช้รถส่วนตัว OK ดี ถึงจะไกล แต่สถานที่ OK ดีแล้วครับ สงบ