ชื่อ คุณโชคชัย อนันธิชัยกุล
ตำแหน่ง Senior System Analyst
True Touch Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สำหรับตัวผมนั้นคิดว่าท่านมีความรู้จริงและมีความรู้ในหลายๆ ด้าน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีเป็นกันเอง ช่วยชี้แนะในส่วนที่ข้าพเจ้าทำพลาดและให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหา   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจะได้ครับ เพราะหลังจากอบรมคอร์สนี้ทางตัวผมเองคงต้องเรียนรู้อีกเพิ่มเติมครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ ทั้งอาจารย์และเพื่อนร่วมขั้นเรียน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ เนื่องจากสวนเลนกับเส้นทางคนไปทำงานปกติ