ชื่อ คุณน้ำฝน ธรรมโณ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี
ตำแหน่ง Database Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ธีรภัทร มนตรีศาสตร์ ผู้สอนมีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน Linux เยอะมากๆ
และมีความรู้เรื่องอื่นๆ เสริมประกอบเทคนิค สอนให้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจง่าย
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เดูแลเอาใจใส่ดีมาก และเป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา ได้รับความรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลาที่เรียน มาเรียนที่นี่คุ้มค่ามากมาย ได้อะไรมากกว่าที่เราคิด
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับงานที่ run อยู่บน Linux ได้
จากที่ไม่มีความรู้เรื่อง Linux เลย แต่มาเรียนที่นี่ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถแนะแนวทางให้เราสังเกตดูปัญหาที่เกิด และแก้ไขได้ตลอดเวลา
โดยใช้เวลาในการแก้ปัญหาเพียงนิดเดียว
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มาเรียนได้ง่าย เดินทางสะดวก มีรถเมล์ผ่านเยอะ