ชื่อ คุณธนกร เจริญเชาว์
ตำแหน่ง System Engineer
National ITMX Co.,Ltd..
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึกดีมาก สามารถสอนอะไรลึกๆ ได้   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี เป็นกันเอง สอนสนุกมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ เพราะเนื้อหาครอบคุมการทำงานดีมาก   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดนิดหน่อยตอนเย็นๆ