ชื่อ คุณนรากรณ์ ประเสริฐ
Jastel Network Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ อาจารย์มีประสบการณ์สอนมามาก สอนได้เข้าใจและละเอียดมากครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Very good ดีมากครับ อาจารย์สอนดีมาก มีเกร็ดความรู้ให้ด้วย
ตรงไหนที่นักเรียนไม่รู้ก็ช่วยแก้ไขได้ครับ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานได้ เพราะอาจารย์สอนสิ่งที่จำเป็นต้องใช้งานจริงๆ พร้อมกับมีรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมาก และทางบริษัทก็ใช้ Linux
อยู่บ้างแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมาเรียนเพื่อนำไปใช้งาน
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ ***** เพราะว่าอาจารย์มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน
จึงช่วยสามารถช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และยังบอกถึงสาเหตุได้ด้วยครับ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปานกลางครับ เพราะรถติด แต่สามารถมาได้ไม่มีปัญหาครับ   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเรียนการสอนดี บรรยากาศการเรียนดี เรียนรวมๆ แล้วดีครับ หากมีโอกาศจะมาเรียน Programming ด้วยครับ