ชื่อคุณปฏิภาณ ภาระพงษ์
บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนก็ OK ครับ อาจารย์เอาใจใส่ผู้อบรมดีครับ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อบรม
ค่อนข้างเข้าใจง่าย
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนช่วยแก้ปัญหา ดีมากครับ   5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะปฏิบัติได้ แต่ต้องขอศึกษาเพิ่มเติมอีก เพราะผมไม่มีพื้นฐานทาง Admin หรือ Network
เท่าไหร่ อาจารย์สอนแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก แต่ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะต้องนั่งแท็กซี่ขึ้นทางด่วน ( ค่อนข้างไกล )
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขนมอร่อยมากเลยครับ !