ชื่อคุณวิชัย แซ่ตัน
บริษัท แจน คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1.ประเภทของธุรกิจ
ขายโทรศัพท์
  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ ความรู้แน่นปึก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีครับ
  3. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้มาก สามารถนำปัญหามาปรึกษากับอาจารย์ได้   4.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ได้ครับ แต่คงจะต้องใช้เวลากับเค้าสักหน่อย   6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
เดินทางสะดวก