ชื่อคุณชาตรี บุตชา
ร.ร. ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงเรียน
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดีมากครับ ไขข้อข้องใจได้ทุกอย่าง ลองถามอ.ดูครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อบอุ่นดีครับ เรียนกลุ่มเล็ก ดูแลทั่วถึงดี

  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร ในขณะเรียนอ.ช่วยแก้ปัญหา และตอบข้อข้องใจได้ดีครับ แต่หลังจากจบ
ต้องคอยดูกันต่อไปครับ
  5.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เพราะเหตุใด
คิดว่าปฏิบัติงานได้เลยครับ แต่ต้องไปทบทวนอีกสักรอบ เพื่อลำดับความสำคัญ
ดูว่าหน่วยงานต้องการใช้อะไรบ้าง แต่ค่อยเซ็ตไปทีละเรื่อง
  6.ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม
อาจจะลำบากนิดหน่อยครับ แต่ทางตัดใหม่เกษตร-สุขาภิบาล1
และทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา ช่วยได้มากเลยครับ