ชื่อคุณชินวร ชวสินธุ์
วิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
สถาบันการศึกษา
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยี่ยมมาก ถึงมากที่สุด
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดีมากครับ เป็นกันเอง อ.มีความรู้และประสบการณ์มาก ถ่ายอด ชี้แนะให้กับผู้เข้าอบรมได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการใช้งานได้
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ แต่จะต้องขอไปทบทวนและฝึกหัดเพิ่มเติม เพราะความรู้ที่ได้เรียนครอบคลุม สิ่งที่จะใช้
แต่ผมยังจำไม่ได้ทั้งหมด อยากเก่งเหมือนอาจารย์
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมากครับ ทั้งบน Web Board และการโทรเข้ามา อาจารย์จะพยายามช่วยตอบตลอด
รวมถึงในห้องเรียนด้วย แต่ผมชอบถามในห้องมากกว่า เพราะได้ถามอย่างละเอียด
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมากครับ ใกล้บ้าน