ชื่อคุณวัชรพงษ์ ไกรสอาด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ดีมากครับ สามารถตอบปัญหาต่างๆ ได้ ไม่เฉพาะเจาะจงอยู่แค่เนื้อหาในหลักสูตร
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศเป็นกันเองดีครับ กลุ่มนักเรียนไม่เยอะเกินไป ทำให้เวลาเรียนไม่รู้สึกอึดอัด ตัวอาจารย์จึงเข้าถึงนักเรียนได้ทั่ว
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ แต่คงยังไม่ในทันที เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนและรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงต้องใช้เวลาทบทวน ทำความเข้าใจ สักระยะ
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนดีมาก
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมไม่ถือว่าลำบากมากนัก แต่ถ้าใก้ลหรือสะดวกกว่านี้ก็คงดี