ชื่อคุณมงคล มุลวงศรี
World Net & Services Co.,Ltd. ( Pacific Internet )
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
จากที่ได้เรียนมาหลายวันแล้ว ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนถือว่าดีมาก เพราะสามารถสอนได้เข้าใจและตอบปัญหาได้เป็นอย่างดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศการเรียน และการดูและเอาใจใส่ดีมากครับ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
หลักสูตรที่จัดอบรม ได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ผมต้องการ และมากว่าตอนที่คิดใชไว้ด้วยซ้ำ และคิดว่าหลังจากอบรมเสร็จแล้วสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนอาจารย์ให้รความสนใจและตอบปัญหา/แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหาในการเดินทาง