ชื่อคุณอัจฉริยา ฉิมคล้าย
Precise System Project Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Officer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้แน่นมาก และถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดความรู้ได้ดี บรรยากาศเป็นกันเองมากค่ะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ คงเหลือแต่ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากันเอง ขึ้นกับว่าได้มากน้อยแค่ไหน
และโอกาสที่จะนำไปใช้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ.ช่วยเหลือได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ที่จริงบ้านอยู่ไกล แต่มาเช้าก็ OK ที่อบรมหาง่าย