ชื่อคุณสุภัทรชัย หมื่นโฮ้ง
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
( อ.ส.ม.ท )
ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 / ทำเว็บ+ดูแลระบบ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เกี่ยวกับ Linux ที่ดีมาก ( การันตีได้จาก RHCE ) แม่นในคำสั่งของ Linux เป็นอย่างมาก
ถ่ายทอดได้เข้าใจดี แต่อาจจะสอนเร็วไปบ้างในวันแรกๆ แต่พอวันหลังๆ ก็ OK ครับเริ่มตามได้ทัน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศในการเรียน OK นะ แต่รู้สึกว่าแอร์จะเย็นไปสักนิด
ส่วนการดูแลเอาใจใส่และให้ความรู้นี่เยี่ยมครับ
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ครับ เพราะเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานที่ทำทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตนเองที่จะศึกษาเพื่อต่อยอดด้วยตนเอง เพราะเพิ่งจะเริ่มศึกษา Linux อะไรๆ ก็ยังใหม่อยู่
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในห้องเรียนก็ได้รับการช่วยเหลือจาก อ.
บ่อยครั้งหมือนกันทำให้ไม่มีปัญหาที่ยังติดค้างหรือทำไม่เสร็จ
ส่วนภายหลังหลักสูตรก็คิดว่าอ. คงจะช่วยลูกศิษย์นะครับ ถ้ามีปัญหาจะกลับมาปรึกษา
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ไกลจากที่ทำงานและที่บ้านนะครับ แต่ก็สะดวกไม่มีปัญหาครับ