ชื่อคุณนุชิต อรรจนวรรจน์
บ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จก.
ตำแหน่ง จนท.คอม1
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตลวดเหล็ก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มองเห็นภาพ ทำให้อยากติดตามเนื้อหา
ความรู้ของอ.ผมไม่อาจประมาณได้ แต่ผมไม่ผิดหวัง เลยที่มาเรียน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก แต่แอร์ดังไปนิดนึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะตั้งใจมากเรียนเพื่อนำ Linux เป็น Web Server, Mail Server
รวมถึงการใช้งานเป็น Desktop
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ข้อนี้ต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนครับ แต่ผมเชื่อว่าอ. ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับ Linux
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี