ชื่อคุณปัญญา ศรีจันทร์
บ.บางกอกรับเบอร์ จก. ( มหาชน )
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Practical Java Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยากให้สอนเขียนโปรแกรม เน้นเขียนโปรแกรมในการสอนใช้งานจริง
เช่น นำเอา Project มาสอนเขียนจริง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี อ.สอนดี ดูและเอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่าอ.สอนอย่างเดียวไม่พอหรอก เราต้องศึกษาเองด้วย จะพยายาม...
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนช่วยแก้ปัญหาได้ดี แต่หลังจบหลักสูตรยังไม่แน่ คงต้องขอ Mail อ. เบอร์โทรด้วย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่เป็นอุปสรรค์ ( รถฟรี ) เสียตรงที่ต้องตื่นเช้า