ชื่อคุณคมกริช น้อยสุวรรณ
NECTEC
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Consult
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความเชี่ยวชาญด้าน Open Source มากๆ ครับ ผมยอมรับใน Class เรียนเนี่ย อ.ไม่อาจ
ถ่ายทอดความรู้หรือเกล็ดต่างๆ ได้หมดแน่ เพราะด้วยเวลาที่จำกัดอีกทั้งเนื้อหาที่ต้องเรียนก็มีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีครับ การดูแลเอาใจใส่จาก อ. ก็ดีมาก การถ่ายทอดความรู้ก็ดีเช่นเดียวกัน เพราะ อ.
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็น Step by step ดี แต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งครับว่า
เรื่องบางเรื่องที่มีความซับซ้อนนั้น อ.เค้าจะไม่พูดลงลึกมากนัก เพราะคงกลัวว่า ผู้เข้าอบรม
Starter จะรับไม่ไหว บวกกับเวลามีจำกัด ซึ่งกรณีนี้อาจจะต้องคุยกับอ.นอกรอบครับ
ผมเชื่อแน่ครับว่า อ.จะ clear ปัญหาความไม่เข้าใจของเราได้แน่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
วัตถุประสงค์ผมก็คือต้องการ Advanced ตัวเองเท่านั้นครับ ซึ่งผมได้รับพื้นฐานความรู้จาก อ.
อย่างครบถ้วนครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องนำความรู้เหล่านี้ไปฝึกใช้ เพื่อให้เกิดความชำนาญอีกที
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การสนับสนุนแก้ปัญหาขณะเรียน ทำได้ดีครับ ขจัดความไม่เข้าใจผมได้ทุกอย่าง แต่หลังจาก
จบหลักสูตรยังไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะยังไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมโอเคครับ นั่งรถตู้ 1 ต่อ รถเมล์อีก 1 ต่อ ใช้เวลา ไม่เกิน 20 นาที